Ostatnie posty

Ogłoszono pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

„Opublikowane wyniki pierwszych 4 krajowych egzaminów maturalnych pokazują, że zdało je 90-99% kandydatów. Do wszystkich egzaminów przystąpiło więcej absolwentów niż w ubiegłym roku”, mówi Aidas Aldakauskas, tymczasowy dyrektor National School Certificate.

Według NEA, do egzaminów w tym roku zgłosiło się 27666 uczniów ostatnich klas szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Do egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury przystąpiło 17357 kandydatów. 91,1% zdało egzamin, a 314 kandydatów uzyskało 100 punktów, tj. 1,8% ogólnej liczby kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu.

W tym roku większość zdających wybrała esej argumentacyjny na temat „Kiedy popadamy w skrajności?”. – Przystąpiło do niego 8914 kandydatów. Drugim najpopularniejszym tematem był również esej „Jak wyobraźnia wpływa na nasze relacje z rzeczywistością?”, wybrany przez 4844 kandydatów.

Pozostałe 3599 kandydatów podzieliło się tematami esejów literackich. „Reprezentacja intymności w literaturze” wybrało 1828 kandydatów, a „Znaczenie muzyki w literaturze” – 1653 kandydatów.

Wymagany wynik egzaminu z języka litewskiego i literatury to 30 punktów na 100 możliwych. Średni wynik wynosi 54,9 punktów. W 2023 r. średni wynik wyniósł 56,3 pkt.

W ubiegłym roku egzamin zdało 92,8% kandydatów, a 2% uzyskało najwyższą ocenę.

Wyniki egzaminu z matematyki lepsze niż w ubiegłym roku

Do państwowego egzaminu dojrzałości z matematyki przystąpiło 15540 kandydatów. To o 1200 osób więcej niż w ubiegłym roku. Egzamin zdało 89,5% zdających. 362 zdających uzyskało 100 punktów, czyli 2,3% ogółu przystępujących do egzaminu – dwa razy więcej niż w 2023 roku.

Najwyższy wynik w tegorocznym egzaminie wynosił od 56 do 60 punktów. Zdawalność egzaminu z matematyki wynosi 10 punktów na 60 możliwych. Średni wynik to 26,2 punktu. W 2023 r. średnia wynosiła 23,9 punktu.

W ubiegłym roku 84,6% kandydatów zdało egzamin, a 1,2% kandydatów uzyskało najwyższą ocenę.

Wzrost liczby kandydatów przystępujących do egzaminów z historii i chemii

Do państwowego egzaminu dojrzałości z historii przystąpiło 7264 kandydatów. To wzrost o 300 kandydatów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Egzamin zdało 98,9% zdających. 15 kandydatów uzyskało wynik stu punktów.

Średni wynik tegorocznego egzaminu wyniósł 50,7, a w 2023 roku 43,3. Wynik pozytywny to 16 punktów na 100 możliwych.

W ubiegłym roku zdawalność wyniosła 97,6%, a 3 kandydatów zdobyło 100 punktów.

Popularność Ogólnopolskiego Egzaminu Maturalnego z Chemii rośnie od kilku lat. W tym roku przystąpiło do niego 1373 kandydatów, w porównaniu do 1046 w roku ubiegłym i 915 rok wcześniej. Egzamin zdało 99,3% osób. 48 kandydatów uzyskało 100 punktów, czyli 3,5% wszystkich zdających.

Średni wynik z egzaminu z chemii wyniósł 57,6 punktów, a w 2023 roku 50 punktów. Wynik pozytywny to 16 punktów na 100 możliwych.

W ubiegłym roku 96,9% kandydatów zdało egzamin, a 0,3% kandydatów uzyskało najwyższą ocenę.

NEA zauważa, że po opublikowaniu wyników uczniowie mają dwa dni robocze na odwołanie się do dyrektora szkoły.

Przed złożeniem odwołania zaleca się zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi oceniania prac egzaminacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej NFA. Odwołania zostaną rozpatrzone do 23 lipca.

Leave a Response

Bogdan

Bogdan

Bogdan
Cześć, nazywam się Luca i jestem autorem tej strony z przydatnymi poradami kulinarnymi. Zawsze fascynowało mnie gotowanie i kulinarne eksperymenty. Dzięki wieloletniej praktyce i nauce różnych technik gotowania zdobyłem duże doświadczenie w gotowaniu różnych potraw.